Czy statyny są bezpieczne?

Jak działają statyny?

Statyny są lekami hipolipemizującymi, co oznacza, że przyczyniają się do obniżenia zbyt wysokiego poziomu cholesterolu. Właściwości te są możliwe wskutek hamowania aktywności enzymu zwanego reduktazą HMG-CoA, który odpowiada za biosyntezę cholesterolu w wątrobie. Stosowanie statyn przyczynia się do przywrócenia optymalnej równowagi pomiędzy LDL (złymi lipoproteinami o niskiego gęstości) a HDL (dobrymi lipoproteinami o wysokiej gęstości).

 

Niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem statyn

Leczenie farmakologiczne przy użyciu statyn, podobnie zresztą jak w przypadku innych produktów leczniczych, może powodować działania niepożądane. Skutki uboczne farmakoterapii statynami to:

 • astenia,
 • bóle mięśni,
 • bóle stawowe,
 • zawroty głowy,
 • nudności i zaparcia,
 • zmiany skórne np. świąd, wysypka,
 • utrzymujące się uczucie osłabienia.

Szczególnie poważne działania niepożądane następują podczas użycia dużych dawek statyn. Największe niebezpieczeństwo dotyczy układu mięśniowego, gdyż leki mogą spowodować zmiany zapalne, miopatię, a nawet trwałe uszkodzenie tkanki mięśniowej (tzw. rabdomioliza). Ponadto statyny mogą doprowadzić do naruszenia stanu wątroby.

Statyny, podobnie jak i inne środki farmakologiczne, wchodzą w interakcje z różnymi lekami. Największą interakcyjność wykazują atorwastatyna, lowastatyna i simwastatyna, co wynika z faktu, że są one metabolizowane przez izoenzym cytochromu P450 – CYP3A4. Natomiast fluwastatyna jest metabolizowana przez izoenzym cytrochromu P450 – CYP2C9. Dlatego osoby chorujące przewlekle muszą uważać na rozpoczęcie leczenia statynami – leki, które mogą wchodzić w interakcje to:

 •  fibraty np. ciprofibrat, fenofibrat,
 • leki antyarytmiczne np. dronedaron,
 • antykoagulanty np. klopidogrel, warfaryna,
 • antybiotyki makrolidowe np. erytromycyna,
 • preparaty przeciwwirusowe np. inhibitory proteazy,
 • środki przeciwgrzybicze np. flukonazol, ketokonazol.

Ponadto w trakcie stosowania statyn nie należy używać preparatów zawierających ziele dziurawca oraz nie zaleca się spożywać soku grejpfrutowego.

 

Czy statyny są bezpieczne? Wnioski

Pomimo iż, statyny mogą powodować działania niepożądane i wchodzą w interakcje z wieloma lekami, to są bezpiecznymi produktami leczniczymi. Stosowanie ich wedle wytycznych i w stałym kontakcie z lekarzem pozwala uniknąć niebezpiecznych skutków ubocznych, a przede wszystkim uzyskać pożądany efekt terapeutyczny.

 

Bibliografia