Rozuwastatyna i jej wpływ na cholesterol

Jaki mechanizm działania ma rosuwastatyna?

Rosuwastatyna jest powszechnie stosowana w leczeniu hiperlipidemii i podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi. Hipolipemiczne działanie rozuwastatyny, podobnie jak i innych statyn, wiąże się z ograniczeniem aktywności enzymu HMG-CoA (3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A). Lek blokuje produkcję cholesterolu na etapie kwasu mewalonowego – rozuwastatyna ogranicza przemianę HMG-CoA do mewalonianu, który jest bezpośrednim prekursorem lipoprotein. Farmakoterapia rozuwastatyną powoduje zwiększenie liczby receptorów dla złego cholesterolu LDL na powierzchni hepatocytów. Efektem tego jest przywrócenie prawidłowej równowagi gospodarki lipidowej, co oznacza spadek poziomu LDL i wolnych trójglicerydów. Ponadto rozuwastatyna może przyczynić się do wzrostu poziomu dobrego cholesterolu HDL.

 

Jakie są wskazania do stosowania rozuwastatyny?

Rosuwastatyna jest jedną z częściej stosowanych statyn w lecznictwie.  Farmakoterapia rozuwastatyną jest rekomendowana w przypadkach różnych form hipercholesterolemii – począwszy od postaci pierwotnej, przez rodzinną homozygotyczną, a skończywszy na mieszanej dyslipidemii. Ponadto rozuwastatyna jest rekomendowana jako forma profilaktyki zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z dużym ryzykiem ich występowania np. osoby otyłe.

 

Bibliografia