Jak dawkować rosuwastatynę?

 

Rosuwastatyna to substancja czynna należąca do statyn, które obniżają poziom cholesterolu we krwi. Przed rozpoczęciem terapii za pomocą rosuwastatyny, należy wprowadzić dietę, mającą na celu zmniejszenie stężenia cholesteroli we krwi. Jeśli dieta okaże się niewystarczająca, lekarz powinien ustalić indywidualną dawkę rosuwastatyny konieczną do rozpoczęcia efektywnego leczenia. Rosuwastatyna może być przyjmowana o każdej porze dnia, niezależnie od posiłków.

 

Jak dawkować rosuwastatynę?

W leczeniu hipercholesterolemii zalecaną dawką początkową jest 5 lub 10 mg rosuwastatyny, 1 raz dziennie. W trakcie ustalania dawki początkowej lekarz powinien wziąć pod uwagę stężenie cholesterolu u pacjenta, jak również obecność czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz ryzyko działań niepożądanych. O ile stan pacjenta tego wymaga, po 4 tygodniach od rozpoczęcia leczenia, można zwiększyć dawkę rosuwastatyny.

Rosuwastatyna jest stosowania również w zapobieganiu zdarzeń sercowo-naczyniowych.
• U dzieci i młodzieży z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną zwykle stosowana dawka początkowa to 5 mg na dobę. Zwiększanie dawki powinno odbywać się na podstawie indywidualnej odpowiedzi i tolerancji dzieci na leczenie.
• U dzieci w wieku od 6 do 17 lat z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną zalecana maksymalna dawka wynosi 20 mg raz na dobę.

 

Co jeszcze należy wiedzieć o dawkowaniu rosuwastatyny?

• Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek.
• U pacjentów pochodzących z Azji zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg. U tych pacjentów stosowanie dawek 30 mg i 40 mg jest przeciwwskazane.
• U pacjentów z czynnikami sprzyjającymi miopatii leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg.

 

Bibliografia